" A creatividade simplemente consiste en conectar cousas." 

- Steve Jobs -

Que é unha APP?

 

Unha aplicación consta dun programa ou conxunto destos que desenvolven unha tarefa específica en beneficio do usuario final.

Que imos facer?

Temos a nosa tablet iSinto virtual e temos que enchela coas nosas aplicacións cheas de sentimento, queres ver como?