demografía é a ciencia que estuda a poboación de maneira cuantitativa

Para traballar a demografía seredes equipos de censistas e analistas. Estades listos/as?